Työnohjaaja Sirpa Montosen työnohjauspalvelut Naantalissa

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tarkastelua ja jäsentämistä. Työnohjaustilanne on eräänlainen pysähtymisen paikka, jossa voi koulutetun työnohjaajan avulla tarkastella omaa työtään sekä kehittää ja vahvistaa omaa ammatti-identiteettiään.

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaus on tavoitteellista ja määräaikaista.

Ajanvaraus

02-4378500