Monipuoliset psykologipalvelut Naantalissa – Naantalin Yksityislääkärit Oy

Psykologin vastaanotolla on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti erilaisissa elämäntilanteissa, joissa jaksaminen arjessa on koetuksella. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi erilaiset elämänkriisit, mielenterveyteen liittyvät pulmat, riippuvuusongelmat, oma tai läheisen sairastuminen tai stressi ja uupumus. Vastaanotolle voi hakeutua myös silloin kuin toiveena on kehittää jotain tiettyä elämänaluetta, kuten stressinhallintaa tai kaipaa tukea elämäntapamuutokseen. Lähtökohtana ovat aina asiakkaan tarpeet ja tavoitteet, ja hoitokokonaisuus määräytyy niiden pohjalta. Käyntimäärä voi vaihdella yhdestä käynnistä useampaan kertaan yksilöllisten toiveiden mukaan.

Psykologi lähestyy ihmisen tilannetta kokonaisuutena, jossa tarkastellaan psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ottaen huomioon sen hetkinen elämäntilanne ja siinä vaikuttavat tekijät. Keskustelukäynneillä pyritään lisäämään asiakkaan itseymmärrystä ja löytämään yhdessä keinoja hyvinvoinnin edistämiseen. Keskustelun ohella saatetaan käyttää myös hengitys- ja tietoisuustaitoharjoituksia sekä muita toiminnallisia menetelmiä yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Psykologin vastaanotolle voi hakeutua myös yksilötyönohjaukseen sekä psykoterapia-arviojaksolle.

Ajanvaraus

02-4378500